НазваниеРівнеська обласна наукова медична бібліотека
Дата конвертации02.04.2013
Размер49.5 Kb.
ТипДокументы
РІВНЕСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА

«НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ»

(список сигнальної інформації)

Вип. 1 2009 р.


 1. Grob J.-J. Неседативні антигістамінні препарати у лікуванні хронічної ідіопатичної кропив'янки //Медицина світу. -2008. -N 8. - С. 74-79

 2. Мелоксикам у лікуванні хворих на ревматоїдний артрит і остеоартроз//Український неврологічний журнал. -2008. -№3. - С. 88-91

 3. Метод определения биологического возраста и скорости старения человека/ С. Г. Абрамович и др. //Клиническая медицина: Научно-практический журнал. -2008. -N 9. - С. 54-56

 4. Чумаченко Т.А. Иммунопрофилактика - залог эпидемического благополучия //Международный медицинский журнал. -2008. -Том 14 N 3. - С. 119-122

 5. Юрик О.Є. До проблеми ревматоїдного артриту й остеоартрозу: діагностика, класифікація, терапія //Український неврологічний журнал. -2008. -№3. - С. 86-87

 6. Юрочко Ф. Ін'єкційні кортикостероїди місцевої дії в сучасній практиці //Медицина світу . -2008. -N 9. - С. 157-170


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ


 1. Agrawal A. Здуття живота при функціональних шлунково-кишкових захворюваннях - епідеміологія і можливі механізми //Медицина світу. -2008. -N 8. - С. 68-73

 2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде/ С. С. Чубенко и др.//Лікарська справа. Врачебное дело. -2008. -N 3/4. - С. 30-33

 3. Гепатопульмональный синдром: патогенетические механизмы, диагностика и лечение/ Г. И. Сторожаков и др. //Российский медицинский журнал. -2008. -N 5. - С. 5-9

 4. Герман С.В. Пилорическая хеликобактерная инфекция и гастродуоденальная патология //Российский медицинский журнал. -2008. -N 5. - С. 42-44

 5. Громова Н.И. Сравнительная эффективность и побочные реакции при комбинированной противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С //Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 43-46

 6. Досвід застосування пробіотика Біфацил у комплексному лікуванні хворих з патологією шлунково-кишкового тракту//Український медичний часопис. -2008. -N 5. - С. 126-129

 7. Ефективність вітчизняних препаратів рослинного походження Артіхолу та Імуноплюсу в медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної стомлюваності, та динаміка показників клітинної ланки імунітету //Український медичний часопис. -2008. -N 5. - С. 119-124

 8. Крючко Т.О. Проблеми лікування функціональних порушень шлунково-кишкового тракту раннього та молодшого віку//Педіатрія, акушерство та гінекологія. -2008. -N 5. - С. 47-50

 9. Лебедев Н. Прогнозирование кровотечения из пептических гастродуоденальных язв //Врач. -2008. -N 11. - С. 71-72

 10. Маев И.В. Препараты Висмута в лечении больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки //Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 57-63

 11. Мосшєнко Г.П. Нейроендокринні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у підлітків та шляхи корекції //Педіатрія, акушерство та гінекологія. -2008. -N 5.-С.10-12


ЕНДОКРИНОЛОГУ


 1. Габбасова Н.В. Исследование белкового спектра мочи у больных сахарным диабетом 1-го типа //Педиатрия: журнал им. Г.Н. Сперанского. -2008. -Том 87 N 5. - С. 11-16

 2. Заславская Р.М. Коррекция нарушения циркадианной организации гемокоагуляции у больных сахарным диабетом 1-го типа на фоне хронотерапии аспирином //Клиническая медицина. -2008. -N 10. - С. 17-23

 3. Клиническая эффективность милдроната в комплексном лечении диабетической периферической (сенсомоторной) нейропатии/ М. Е. Стаценко и др. //Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 67-71

 4. Метаболический синдром у детей/ П. А. Синицын и др. //Педиатрия: журнал им. Г.Н. Сперанского. -2008. -Том 87 N 5. - С. 124-127

 5. Осипенко М.Ф. Сахарный диабет и синдром диспепсии //Клиническая медицина. -2008. -N 10. - С. 13-16

 6. Петеркова В.А. Помповая инсулинотерапия в педиатрической практике //Педиатрия: журнал им. Г.Н. Сперанского. -2008. -Том 87 N 5. - С. 44-50

 7. Шварц В. Новые направления медикаментозного лечения сахарного диабета 2-го типа //Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 12-17

 8. Юрьев К.Л. Канефрон Н при нефрологической патологии у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом //Український медичний часопис. -2008. -N 4. - С. 65-70


КАРДІОЛОГУ


 1. McKeage K. Комбінація фіксованих доз амлодипіну /аторвастатину. Огляд її застосування при профілактиці серцево-судинного захворювання, а також при лікуванні гіпертензії і дисліпідемії //Медицина світу. -2008. -N 7. - С. 10-28

 2. Березин А.Е. Ваптаны - антагонисты рецепторов вазопрессина - в лечении сердечной недостаточности//Український медичний часопис. -2008. -N 4. - С. 42-47

 3. Гостра серцева недостатність у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST на ЕКГ: клінічний пербіг та прогноз//Український медичний часопис. -2008. -N 4. - С. 48-53

 4. Заславская Р.М. Мелатонин в комплексном лечении больных стабильной стенокардией и артериальной гипертонией //Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 64-67

 5. Иммунореактивность у больных с артериальной гипотонией различной этиологии//Международный медицинский журнал. -2008. -Том 14 N 3. - С. 18-21

 6. Лещинский Л.А. Базисная и метаболическая терапия гипертонической болезни у беременных//Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 25-28

 7. Мізюк В.М. Вплив івабрадину і клопідогрелю на показники тромбоцитарного гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом без підвищення сегмента ST із супутньою серцевою недостатністю//Лікарська справа. Врачебное дело. -2008. -N 3/4. - С. 71-75

 8. Особенности современного течения инфекционного эндокардита в многопрофильном стационаре//Клиническая медицина. -2008. -N 10. - С. 62-66

 9. Палкин М.Н. Дискуссионные вопросы анализа электрокардиограммы при ишемической болезни сердца //Российский медицинский журнал. -2008. -N 5. - С. 33-36

 10. Пархоменко А.Н. Метаболическая терапия или кардиопротекция при ишемической болезни сердца: итоги и перспективы//Український медичний часопис.-2008.-N 4.-С. 15-19

 11. Посткардиотомный синдром кардиохирургического стационара/ Д. А. Андреев [и др.] //Клиническая медицина. -2008. -N 10. - С. 67-71

 12. Юхновский А.Ю. Выбор оптимальной медикаментозной стратегии для лечения пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий//Український терапевтичний журнал. -2008. -N 4. - С. 45-50


ПУЛЬМОНОЛОГУ


 1. Вовк Е. Внебольничная пневмония в начале XXI века: плата за жизнь в большом городе//Лечащий врач. -2008. -№8. - С. 63-65

 2. Гучев И.А. Современные принципы ведения внебольничной пневмонии. Взгляд североамериканских экспертов //Лечащий врач. -2008. -№8. - С. 24-28

 3. Димов А.С. Клинико-организационные и некоторые деонтологические аспекты ведения больных с внебольничной пневмонией тяжелого течения//Клиническая медицина. -2008. -N 9. - С. 39-42

 4. Донич С.Г. Корреляционный анализ в выявлении факторов влияющих на исход лечения бронхиальной астмы //Международный медицинский журнал. -2008. -Том 14 N 3. - С. 45-48

 5. Комплексная медицинская реабилитация больных хронической обструктивной болезнью легких//Врач. -2008. -N 11. - С. 67-71

 6. Таточенко В.К. Пневмония у детей: диагностика и лечение //Лечащий врач. -2008. -№8. - С. 5-9

Похожие:

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Текст] / Б. М. Тодуров [и др.] // Современная педиатрия. 2010. № С. 132-134

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
...

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
...

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Адъювантная гормонотерапия рака молочной железы [Текст] / В. Ф. Се-миглазов [и др.] // Врач. 2010. N12. С. 32-33

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Белов В. Новые возможности консервативного лечения хронического тонзиллита у детей // Врач. 2012. № С. 64-66

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Белоусова Е. Д. Псевдоэпилептические приступы //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2008. Том108, N(Прилож. 2"Эпилепсия")....

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Гапонюк П. Я. Новый подход к лечению больных с аллергическим ринитом //Аллергология и иммунология. 2008. Том 9, n с. 277

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Ведення вагітності у жінок із набутими та вродженими кардіоваскулярними захворюваннями [Текст] / Н. К. Деменіна [и др.] // Здоровье...

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Актуальные вопросы эндоскопической диагностики неходжкинских лим-фом желудка [Текст] / О. А. Малихова [и др.] // Онкогематология....

Рівнеська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
...