парламент

СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ (А. М. САРОКІН)

БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Мінск 2004 БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Вучэбна-метадычны дапаможнік да кантралюемай самастойнай работы Мінск НА ТАА “БІП-С” 2004 УДК [321+340](476)(091) ББК 63.3 (4 Беи)я73+67.3(4Беи)я73 С 20 Рэкамендавана да выдання рэдакцыйна-выдавецкім саветам БІП Навуковы рэдактар: [...]

Читать далее »

Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час)

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час) Спробы рэфармавяння саюза СССР Дэкларацыя аб дзяржауным суверэнітэце. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994г. са змяненнямі і дапауненнямі Сістэма арганізацыі улады у Рэспубліке Утварэнне садружнасці незалежных дзяржау Судовая сістэма Непамернымі выдаткамі [...]

Читать далее »

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-прыгонецкага і нацыянальна-рэлігійнага уційску [...]

Читать далее »

Гласарый

АброК — від сялянскай павіннасці за карыстанне зямлёй феадала. Аброк прадуктамі (дзякла) — натуральная даніна, аброк грашыма — чынш. У X—XIII стст. збор натуральнай даніны з насельніцтва называўся палюддзем. Абшчына — устойлівая форма арганізыцыі людзей. Узнікла ў першабытную эпоху як родавая абшчына — арганізацыя кроўных родзічаў якія былі звязаны агульнасцю сваиго паходжання па мацярынскай або [...]

Читать далее »

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 13 РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ (1991 – 2002 ГГ.) ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Палітычныя працэсы ў сучаснай Беларусі. 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь і пошукі шляхоў выхаду з [...]

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў складзе вялікага Княства літоўскага (СЯРэдзіна XIII — ПЕРШая ПАЛова XVI ст.) Тэматычны план Уводзіны Модуль прысвечаны разгляду палітычнай і эканамічнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ад часоў яго ўтварэння [...]

Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі…

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси       Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі, якія заседалі у сейме. Пашарэне сацывяльнай базы патрыётаў дазволіла ім яшче больш энергічна праводзіць рэформы дзяржаунага ладу. Пленная заканадаўчая дзейнасць сойма на працягу студзеня- красавіка 1721г. дазволіла прынять шэрах законаў, якія сталі складанай часткай канстытуцыі 3 мая.

Читать далее »

Лекция №1: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Выучить стих «Жди меня и я вернусь» Лекция №1: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ Внешняя политика- деятельность государства на международной арене. Она в значительной степени сконцентрирована в международной организации, в первую очередь ООН. Внутренняя политика- деятельность государства внутри государства. Если мы рассмотрим два понятия, то внутренняя политика является главной, определяющей и это является [...]

Читать далее »

ОТП. Форма правления?

Форма правления? Форма правления — характеризует организацию высших органов, их структуру, порядок образования их взаимоотношение между собой, с местными органами власти и населением. По форме правления государства подразделяются на : — Монархии -Республики Монархия(единовластие) Признаки монархии: 1. Монарх во внутренней и внешней политике выступает как глава государства 2. Монарх осуществляет единоличное правление, его власть верховная [...]

Читать далее » 1 ...  Последняя